Ważne pytania
i odpowiedzi

Jaka jest tematyka tegorocznej edycji Sympozjum?
Podczas XXI edycji Sympozjum obrady będą dotyczyć między innymi takich tematów jak: Nowe metody badań dokumentów; Innowacyjne rozwiązania technologiczne w dziedzinie druków zabezpieczonych; Współczesne tendencje rozwoju badań pisma ręcznego i dokumentów; Psychologia i patologia pisma; Badania podpisów i paraf; Badania biometrycznych podpisów elektronicznych; Specyfika badań testamentów; Techniczne (fizyko-chemiczne) badania dokumentów; Zabezpieczenia dokumentów i ich weryfikacja; Opinia biegłego w postępowaniu dowodowym; Poziom kwalifikacji biegłych; Międzynarodowa współpraca w dziedzinie badań dokumentów.
W jaki sposób prowadzone są obrady?

Tradycja Wrocławskich Sympozjów Badań Pisma, zakłócona tylko przez czas pandemiczny, to wystąpienia znamienitych prelegentów, dynamiczne dyskusje uczestników w trakcie obrad, a także owocne rozmowy kuluarowe i wymiana doświadczeń podczas zorganizowanego dla uczestników poczęstunku.

Pragniemy podtrzymać tę tradycję i zaprosić Państwa w dniach 6-7 czerwca 2024 roku do przyjazdu do Wrocławia i wzięcia udziału w naszej dwudniowej konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim.

Założeniem organizacyjnym są obrady w formule stacjonarnej dla uczestników i dla prelegentów.

Jednakże, aby nie pozbawić Państwa bardzo wartościowych wystąpień wykładowców z odległych lokalizacji, którzy z uwagi na czas i koszty niezbędne do osobistego udziału w konferencji, nie mogliby do nas dotrzeć, połączymy się z tymi osobami zdalnie. 

Obrady Sympozjum odbędą się w sali 2D im. prof.Józefa Świdy, w budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (ul.Uniwersytecka 7-10) na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu.

Sala konferencyjna dysponuje około 200 miejscami w wygodnym dla uczestników układzie amfiteatralnym. Zachęcamy już teraz do zapisów na Sympozjum, które są ograniczone powyższą liczbą miejsc.

Co charakteryzuje Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma?

Jest to jedna z niewielu imprez naukowych o tej tematyce na świecie, która cyklicznie co 2 lata odbywa się we Wrocławiu począwszy od lat 80-tych ubiegłego wieku.

Czy sympozjum dotyczy wyłącznie zagadnień związanych z kryminalistyką?

Do udziału w sympozjum zapraszamy również przedstawicieli nauk z pokrewnych kryminalistyce dyscyplin – zwłaszcza procedury karnej, procedury cywilnej, kryminologii, psychologii, psychiatrii, chemii, fizyki i informatyki a także przedstawicieli różnych zawodów prawniczych jak sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy.

Jakie będą wydarzenia towarzyszące Sympozjum?

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do badań dokumentów oraz międzynarodowa wystawa poświęcona tzw. "Sprawie Dreyfusa".

Jakich Gości można się spodziewać podczas Sympozjum?

Podczas konferencji spodziewane jest grono polskich naukowców reprezentujących ośrodki akademickie, a także eksperci z pozauniwersyteckich instytutów i placówek naukowo-badawczych m.in. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, ekspertów z policyjnych laboratoriów kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Narodowego Banku Polskiego, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i in. 

Spodziewamy się także znawców problematyki badań dokumentów z takich krajów jak: Anglii, Austrii, Czech, Chorwacji, Grecji, Włoch, Holandii, Kazachstanu, Szwajcarii, Słowacji, Hiszpanii, Węgier, Niemiec, Indii, Łotwy, Rumunii, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Izraela, USA, Meksyku, Argentyny, Brazylii, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii Północnej, Malezji oraz polscy i zagraniczni biegli indywidualni.