Międzynarodowa konferencja naukowa we Wrocławiu, poświęcona szerokiej problematyce
badań
6-7 czerwca 2024

Wrocław, Polska

Jedno z niewielu wydarzeń naukowych w Europie i na świecie poświęcone szerokiej problematyce badań dokumentów, które cyklicznie odbywa się na Uniwersytecie Wrocławskim, począwszy od lat 80-tych XX wieku. Tradycja Wrocławskich Sympozjów Badań Pisma to wystąpienia prelegentów, dynamiczne dyskusje uczestników w trakcie obrad, a także owocne rozmowy kuluarowe i wymiana doświadczeń podczas zorganizowanego dla uczestników poczęstunku.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do badań dokumentów.

Założeniem organizacyjnym są obrady w formule stacjonarnej dla uczestników i dla prelegentów.

Jednakże, aby nie pozbawić Państwa bardzo wartościowych wystąpień wykładowców z odległych lokalizacji, którzy z uwagi na czas i koszty niezbędne do osobistego udziału w konferencji, nie mogliby do nas dotrzeć, połączymy się z tymi osobami zdalnie. Obrady Sympozjum odbędą się w sali 2D im. prof.Józefa Świdy, w budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (ul.Uniwersytecka 7-10) na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu. Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach organizatorzy dopuszczają uczestnictwo w Sympozjum w formule on-line.

Poznaj wybranych prelegentów

Międzynarodowa wystawa "Sprawy Dreyfusa"

Kapitan Alfred Dreyfus byt oficerem armii francuskiej żydowskiego pochodzenia, który został niesłusznie oskarżon y o szpiegostwo i zdradę w 1894 roku, w kontekście naznaczonym antysemityzmem. Sprawa Dreyfusa stała się symbolem niesprawiedliwości i dyskryminacji, podkreślając znaczenie sprawiedliwości i ochrony praw jednostki. Sprawa Dreyfusa, która miała miejsce na przełomie XIX i XX wieku we Francji, pozostaje aktualna do dziś ze względu na jej wpływ na podstawowe kwestie, takie jak sprawiedliwość, prawa człowieka i przeciwdziałanie dyskryminacji.