Opłaty

Opłata sympozjalna wynosi: 600zł

Termin płatności:  do 1 marca 2024r.

(po 1 marca 2024 r. opłata wynosi 700zł)

Opłata za uczestnictwo obejmuje: Udział w Sympozjum, Przerwy kawowe podczas trwania konferencji, Poczęstunek w dniu 6 czerwca (opcjonalnie), Certyfikat uczestnictwa w Sympozjum. Organizatorzy zapewniają także tłumaczenia symultaniczne.

Dane do przelewu:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Konto w PLN:

Santander Bank Polska S. A.   

Al. Jana Pawła II 17  

00-854 Warszawa  

Kod Swift: WBK PPL PP  

Nr konta: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849  

W tytule proszę wpisać: 

Imię i nazwisko uczestnika:

Numer konferencji: 7003/0278/23

Nazwę konferencji: XXI Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma