Opłaty

Opłata sympozjalna: 500zł

Termin płatności: 20 września 2020 r. (po terminie 600zł)


Opłata za uczestnictwo obejmuje: udział w Sympozjum, Certyfikat uczestnictwa.

Dane do przelewu:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Konto w PLN:

Santander Bank Polska S. A.
Kuźnicza 17/19 ; 50-950 Wrocław

Kod Swift: WBK PPL PP
Nr konta: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849

W tytule proszę wpisać: imię i nazwisko uczestnika oraz nr konferencji: 7003/2621/19