Program sympozjum

  1. 06.2022
  2. 6 czerwiec
  3. 7 czerwiec

10:00 - 10:30 Otwarcie sympozjum
10.30 - 14.00 Część I
14.00 - 14.30 Przerwa
14.30 - 18.00 Część II
9.00 - 12.30 Część I
12.30 - 13.00 Przerwa
13.00 - 16.30 Część II
next
prev

O konferencjiJęzyki obrad: polski, angielski (tłumaczenia symultaniczne)

Tematyka konferencji

Nowe metody badań dokumentów; Innowacyjne rozwiązania technologiczne w dziedzinie druków zabezpieczonych; Współczesne tendencje rozwoju badań pisma ręcznego i dokumentów; Psychologia i patologia pisma; Badania podpisów i paraf; Badania biometrycznych podpisów elektronicznych; Badania testamentów; Techniczne (fizyko-chemiczne) badania dokumentów; Zabezpieczenia dokumentów i ich weryfikacja; Opinia biegłego w postępowaniu dowodowym; Poziom kwalifikacji biegłych; Międzynarodowa współpraca w dziedzinie badań dokumentów.

Sposób prowadzenia obrad

Organizatorzy planują, że konferencja będzie prowadzona w trybie hybrydowym (on-site i on-line). Obrady Sympozjum będą prowadzone ze studio/sali konferencyjnej. Przekaz on-line będzie miał formę konferencji. Dążeniem Organizatora jest zapewnienie możliwie największej ilości wystąpień prelegentów w studio/sali konferencyjnej, a jeśli nie będzie to możliwe, połączenie się z nimi zdalnie.

Konferencja będzie transmitowana LIVE w wysokiej jakości, poprzez dedykowany serwer. Uczestnikom sympozjum, którzy nie będą przebywać na miejscu podczas obrad, udostępnione zostaną jednoosobowe - imienne strumienie z wersjami językowymi: wersja polska, wersja angielska. Podczas konferencji możliwe będzie aktywne branie udziału uczestników w dyskusji. Uczestnik konferencji otrzyma jednoosobowy - imienny kod dostępu do platformy sympozjalnej.

Wieloletnia tradycja

Jest to jedna z niewielu imprez naukowych o tej tematyce w Europie, która cyklicznie co 2 lata odbywa się we Wrocławiu począwszy od lat 80-tych ubiegłego wieku.

Szerokie spektum tematyczne

Do udziału w sympozjum zapraszamy również przedstawicieli nauki z pokrewnych kryminalistyce dyscyplin – zwłaszcza procedury karnej, procedury cywilnej, kryminologii, psychologii, psychiatrii oraz chemii i fizyki a także przedstawicieli różnych zawodów prawniczych jak sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy.

Wystawa specjalistycznego sprzętu

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do badań dokumentów.

Spodziewani Goście

Podczas konferencji spodziewane jest grono polskich naukowców reprezentujących ośrodki akademickie, a także eksperci z pozauniwersyteckich instytutów naukowo-badawczych m.in. z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Instytutu Badawczego Komendy Głównej Policji w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, ekspertów z policyjnych laboratoriów kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Narodowego Banku Polskiego, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i in. 

Spodziewamy się także znawców problematyki badań dokumentów z takich krajów jak: Anglii, Austrii, Czech, Grecji, Włoch, Holandii, Kazachstanu, Szwajcarii, Słowacji, Hiszpanii, Rosji, Węgier, Niemiec, Indii, Łotwy, Rumunii, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Izraela, USA, Meksyku, Argentyny, Brazylii, Serbii oraz polscy i zagraniczni biegli indywidualni.