Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zaprasza na:

XIX Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma

7-9 października 2020 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona szerokiej problematyce badań dokumentów.

Program sympozjum

  1. 7-9.10.2020
  2. 7 października
  3. 8 października
  4. 9 października
7:45- 9:45 Rejestracja uczestników
10:00 - 10:30 Otwarcie sympozjum
10.30 - 13.30 Część I
13.30 - 14.30 Przerwa
14.30 - 17.30 Część II
17.30 - 19:30 Spotkanie towarzyskie (uroczysta kolacja)
9.00 - 12.00 Część I
12.30 - 19.00 Wyjazd integracyjny (opcja)
9.00 - 13.00 Część I
13.00 - 14.00 Przerwa
14.00 - 16.30 Część II
next
prev

O konferencjiJęzyki obrad: polski, angielski, włoski

Tematyka konferencji

Nowe metody badań dokumentów; Innowacyjne rozwiązania technologiczne w dziedzinie druków zabezpieczonych; Współczesne tendencje rozwoju badań pisma ręcznego i dokumentów; Psychologia i patologia pisma; Badania podpisów i paraf; Badania testamentów; Zabezpieczenia dokumentów i ich weryfikacja; Opinia biegłego w postępowaniu dowodowym; Poziom kwalifikacji biegłych; Międzynarodowa współpraca w dziedzinie badań dokumentów.

Spodziewani Goście

Podczas konferencji spodziewane jest grono polskich naukowców reprezentujących ośrodki akademickie, a także eksperci z pozauniwersyteckich instytutów naukowo-badawczych m.in. z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Instytutu Badawczego Komendy Głównej Policji w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, ekspertów z policyjnych laboratoriów kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Narodowego Banku Polskiego, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i in. a także znawców problematyki badań dokumentów z takich krajów jak: Anglii, Austrii, Czech, Grecji, Włoch, Holandii, Kazachstanu, Szwajcarii, Słowacji, Hiszpanii, Rosji, Węgier, Niemiec, Indii, Łotwy, Rumunii, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Izraela, USA, Meksyku, Argentyny, Brazylii, Serbii oraz polscy i zagraniczni biegli indywidualni.

Wystawa specjalistycznego sprzętu

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do badań dokumentów.

Wieloletnia tradycja

Jest to jedna z niewielu imprez naukowych o tej tematyce w Europie, która cyklicznie co 2 lata odbywa się we Wrocławiu począwszy od lat 80-tych ubiegłego wieku.

Szerokie spektum tematyczne

Do udziału w sympozjum zapraszamy również przedstawicieli nauki z pokrewnych kryminalistyce dyscyplin – zwłaszcza procedury karnej, procedury cywilnej, kryminologii, psychologii, psychiatrii oraz chemii i fizyki a także przedstawicieli różnych zawodów prawniczych jak sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy.

Wystawa książek

Przewidywana jest wystawa książek (polsko i obcojęzycznych) poświęconych kryminalistyce i naukom pokrewnym.

Lokalizacja i zakwaterowanie

ul. Uniwersytecka 22/26 PL 50-145 Wrocław

Informacje o noclegach we Wrocławiu:

Współorganizator

 
 

Sponsor